Collectaz har som formål at drive it-virksomhed med udgangspunkt i CRm-systemet Collect og i øvrigt til stadighed at medvirke til udvikling og vedligeholdelse af tidssvarende it-løsninger i tæt samspil med organisationer og virksomheder.

Det sker bl.a. gennem:

Vi mødes med vore kunder på vores årlige ERFA-samling. På ERFA-samlingerne tilbyder vi vores brugere en dag, hvor vi udveksler erfaringer i arbejdet som indsamlingsorganisation. Dette faciliterer samarbejde og erfaringsudveksling både mellem os og kunderne og kunderne imellem.

CRM-systemet Collect udvikles løbende ud fra både kundernes behov og ændringer i lovgivningen på indsamlingsområdet.

V tilbyder kurser der maksimerer brugernes udbytte af Collect og de dertilhørende moduler bl.a. CollectPay, online tilmelding, medlemsportalen Mit Login.

Vi ønsker at gøre det nemt for dig at arbejde professionelt med fundraising.

Collect

CRM-systemet Collect giver din organisation overblik over dine kontakters aktiviteter i organisationen – fx gaver, nyhedsbreve eller deltagelse i arrangementer.
Collect giver mulighed for målrettede indsamlinger og evaluering af effekten af en kampagne.

CollectPay

Betalingsportalen CollectPay gør det let for din organisation at indsamle penge via hjemmeside, smartphone og sociale medier. CollectPay er et værktøj til fundraising med fokus på at konvertere interesserede besøgende til aktive donorer, så I får flere penge til jeres formål.

Bred vifte af moduler

Til Collect er der udviklet en bred vifte af moduler og funktioner arbejdsgange, overblik, overholdelse af opgaver som fx udsendelse af e-mails, indberetning af gaver til Skat, GDPR-retten til at blive glemt, medlemsportalen Mit Login, indhendt børneattester og meget mere.

Vores historie

Ydre Missions Hus (YMH) i Christiansfeld udgjorde et kontorfællesskab mellem fire missionsselskaber, der havde et fælles behov: Registrering og håndtering af div. data i forbindelse med donor- og venneregistrering. I 2001 begyndte Klaus Leonhardt og Torben Thomsen derfor at undersøge markedet og snart blev opgaven stillet til Torben Thomsen: Skab en database i tæt samspil med brugerne i YMH, som kan håndtere div. udfordringer i forbindelse med venner og donorer til de enkelte selskaber. Efter et års tid havde Torben Thomsen udviklet grunden til det, der i dag er Collect, tidligere Vennedatabasen.

Hurtigt viste selskaber udenfor YMH også interesse for produktet, der var ejet af YMH, så derfor blev salg og support udliciteret til Kobborg Consult, da YMH ikke ønskede at drive IT-virksomhed.

Da det i 2010 blev det besluttet at opløse YMH, valgte parterne i YMH, at overdrage rettighederne til Collectaz ApS, til daværende Database-Service ApS. Selskabet blev dannet af Klaus Leonhardt og Torben Thomsen med det formål at udvikle, sælge og supportere Collect i fremtiden. I 2015 stoppede Klaus Leonhardt i selskabet for at sætte fuld fokus på hans egen virksomhed, Leonhardt Fundraising, som han havde drevet samtidig med opgaverne i Database-Service ApS. Samme år indtrådte Hans Olesen som partner, med ansvar for salg, support og administration

I oktober 2016 ændrede Database-Service navn, så det nu hedder Collectaz, og Vennedatabasen ændrede samtidig navn til nu at hedde Collect.