Collect er udviklet i et unikt samarbejde mellem Collectaz og Collects brugere.

 

 

CRM-systemet Collect giver din organisation overblik over dine kontakters/ relationers/ donorers aktiviteter i organisationen. Derudover giver Collect mulighed for målrettede indsamlinger og evaluering af effekten af en kampagne.

Udviklet af fundraisere til fundraisere

Collect er resultatet af tæt samarbejde mellem erfarne fundraisere i den danske branche og IT-udviklere. Dette samarbejde er fortsat drivkraften i udviklingen af Collect – både på vores ERFA-samlinger og i vores løbende dialog med organisationerne om deres ønsker og behov.

CRM-systemet Collect er et værktøj til bl.a.:

  • Fundraising
  • Resultatmåling af respons
  • Omfattende takkebrevsstyring
  • Indberetning til SKAT
  • Kassekladde og bogføring
  • Udsendelse af opkrævninger med OCR til direkte bogføring
  • Opkrævning via Nets
  • Registrering af kontakters tilmeldinger til konferencer og arrangementer
  • Udtræk af bl.a. adresseoplysninger til brevflet
  • Udsendelse af nyhedsmails

Nemt at finde relevant information

I Collect er alle relevante oplysninger samlet et sted. Det er nemt at søge relevante oplysninger ud, der giver din organisation det nødvendige overblik. Fleksibiliteten i Collect dækker behovet i såvel mindre som større organisationer og derfor er Collect et ideelt værktøj til indsamlingsorganisationer og foreninger.

Mange muligheder for integrationer

I Collect er der mulighed for integration med forskellige økonomistyringssystemer til brug i regnskabet. Collect letter også din organisations arbejde med at registrere gaver givet online, gennem integration med Collectaz egen betalingsportal CollectPay eller Onlinefundraising (fra Fundraisingsbureauet).

Collect Basic

Collect Basic indeholder basisfunktionerne i Collect. Collect Basic er derfor et stærkt værktøjet til den lokale forening, kirke eller menighed og indeholder det du har behov for i administrationen af og kommunikationen med dine medlemmer.

Online tilmelding

Collects online tilmeldingsmodul kan integreres på jeres hjemmeside. I kan udsende invitationer med personlige links til tilmelding, oprette tilmeldinger både med og uden betalinger og rabatter, angive maks antal deltager, stille spørgsmål af typerne fritekst, enkeltvalg, multivalg og ja/nej.

Børne- og straffeattest

I Collect kan du nemt bevare overblikket over kontakter der skal have indhendtet børneattester eller straffeattester i forbindelse med dennes frivillige arbejde. I modulet er der overblik over hvem der indhentes første gang, hvem der rykkes og hvornår attester skal fornyes.

Dasboard

På dashboardet i Collect kan du visualisere relevante nøgletal og oprette genvene til opgaver der er centrale for dit arbejde. I Dashboardet sammenstiller du grafer, nøgletal og relevante tabeller fra en eller flere datakilder. Dashboards kan deles og designet tilpasses indholdet.

CollectPay

CollectPay er Collects betalingsformular til fundraising, medlemskaber og webshop. I CollectPay er fokus at konvertere interesserede besøgende til aktive donorer. CollectPay er fuldt integreret med Collect og Collect Basic.

Betalingsservice

I Collect kan der oprettes aftaler om betaling af fx gaver og kontingenter – og betalingerne kan køres automatisk så I ikke glemmer en opkrævning. På Collects dashboard får du overblik over både hvem og hvordan dine kontakter betaler – og der er også mulighed for at opsætte rykkere.

Mulighed for API

Er der behov for integrationer til andre systemer, tilbyder vi i Collect en API-løsning. Byg din egen medlemsportal på jeres egen hjemmeside eller udvikl grafiske elementer: fx grafer til hjemmesiden der viser fremgangen i en specifik indsamling.

MailChimp

Collect har integration med MailChimp der letter synkroniseringen mellem MailChimp og Collect når kontakter til- eller framelder sig nyhedsbrevet eller interessegrupperne i MailChimp.

Mit Login

Medlemsmodulet Mit Login er Collects portal hvor I sikkert kan kommunikere med jeres kontakter. Mit Login skræddersys til jeres behov hvilket gør at I kan synliggøre data fra Collect og stille data til rådighed for fx jeres frivillige medarbejdere.

E-mail

I e-mailmodulet integreret i Collect kan der sendes e-mails med oplysninger flettet fra kontaktens kartotekskort i Collect. Ud over at sende fx velkomst- og nyheds e-mails, kan der sendes kvitteringer med tak for gaver, personlige invitationer til arrangementer, link til betalingsservice mv.

Statistikker og resultater

I Collect er der rig mulighed på avancerede søgninger og definering af eksport af oplysninger til videre bearbejdning i Excel. Derudover er der adgang til predefinerede statistikker og mulighed for måling af resultater og respons på fundraisingskampagner.

Adressevask

I Collect er der mulighed for vask af adresser. Valide postadresser mindsker mængden af returpost, både i forbindelse med udsendelse af betalingskort og anden fysisk post. I Collect er der fuld mulighed for vask af adresser.