I Collectaz er samarbejdet med vores brugere i centrum.

Vi tilbyder derfor ERFA-samlinger 1 gang årligt. På ERFA-samlingerne tilbyder vi vores brugere en dag, hvor vi udveksler erfaringer i arbejdet som indsamlingsorganisation. Dette faciliterer samarbejde og erfaringsudveksling både mellem os og kunderne og kunderne imellem.

Derudover tilbyder vi en vifte af kurser der maksimerer brugernes udbytte af Collect og CollectPay, når der arbejdes professionelt med fundraising.